ขอเชิญดาวน์โหลดโปสเตอร์ งานวันสัปดาห์เภสัชกรรม 2565 (Update)

Poster : งานวันสัปดาห์เภสัชกรรม 2565 (Printing)

Poster Size 42 x 29.7 cm (A3)

Poster Size 29.7 x 42 cm (A3)

Poster Size 59.4 x 42 cm (A2)

Poster Size 42 x 59.4 cm (A2)

Poster : งานวันสัปดาห์เภสัชกรรม 2565 (Social Media)

Facebook size (4:5)

Facebook size (5:4)

Instragram size (1:1)

Search